Menu

Renovatie

Vraag een prijsvoorstel

Je wil renovatiewerken te laten uitvoeren maar hebt schrik voor de omvang van de werken? Of het nu een gedeeltelijke of volledige renovatie betreft, OKDO Construct staat tot je dienst!  Van advies tot de afwerking van de werf, we staan je stap voor stap bij. En dit overal in België!

Renovatiewerken 

OKDO Construct, jouw kwaliteitsgarantie voor de totaalrenovatie van je woning

OKDO Construct is jouw renovatiepartner en verbindt zich ertoe om concrete en ernstige waarborgen te bieden. We geven je advies over de te ondernemen stappen om de bestaande premies voor je renovatieproject te ontvangen. Ons bedrijf beschikt over het QualityPRO-label Dit kwaliteitslabel staat garant voor de professionaliteit van onze aannemers en voor de financiële gezondheid van onze onderneming. Aarzel dus niet en vraag een gratis offerte voor de totaalrenovatie van je woning of kantoorgebouw!

Wat onderscheidt OKDO Construct, de algemene renovatiespecialist?

OKDO Construct biedt heel wat troeven voor renovatiewerven die de reputatie hebben complex te zijn aangezien het gehele gebouw hersteld wordt. Bij dergelijke projecten komen heel wat verschillende stielen te pas, waardoor een gerichte coördinatie essentieel is.

In deze context onderscheidt OKDO Construct zich als volgt:

Een precieze budgettaire schatting van de renovatiekosten
We maken een stand van zaken op van de uit te voeren aanpassingen en berekenen het totaalbedrag van het renovatieproject. Je krijgt dus een precieze schatting.
Planning van de werken wordt nageleefd
Ook de planning van de renovatiewerken wordt zorgvuldig ingepland en door onze teams nageleefd.
QualityPRO-kwaliteitslabel
OKDO Construct beschikt over het QualityPRO-kwaliteitslabel wat met name garant staat voor een goed werfbeheer en een goede stielkennis.

De verschillende stappen in de totaalrenovatie van een gebouw

Een woning of een gebouw renoveren kan heel wat complicaties met zich meebrengen aangezien er heel wat stielmannen opeenvolgend op de werf moeten komen. OKDO Construct heeft alle stielkennis in huis om renovatiewerken te kunnen uitvoeren. Dit betreft onder meer:

Afbreken van muren en wanden
De eerste stap in een renovatiewerf omvat vaak het afbreken van het deel dat je wenst te renoveren, zodat enkel de structuur overblijft die op de projectplannen voorzien werd.
Elektriciteit
Voor de herinrichting van je woning heb je misschien beslist dat ook de elektrische installatie vernieuwd of grondig aangepast moet worden. In deze fase kan er dan een nieuwe elektrische kast worden geplaatst, evenals nieuwe stopcontacten en schakelaars.
Loodgieterswerken
Wie 'renovatie' zegt denkt vaak aan het aanpassen van de oude leidingen. In bepaalde gevallen is er sprake van het aanleggen van een verwarmingscircuit, nieuwe water- en gasleidingen, aansluiten van sanitair en badkamers, het vervangen van de verwarmingsketel of de boiler en van het plaatsen van radiatoren.
Bezet- en plafonneerwerken
Dit gedeelte omvat het aanbrengen van een gladde bovenlaag op de muren en de plafonds zodat deze oppervlaktes perfect vlak en effen zijn. In deze fase voorziet de aannemer de plaatsing van valse plafonds en bepaalt hij waar de lichtpunten zullen komen.
Dak en isolatie
Het dak is de blikvanger van je woning of kantoorgebouw. Door dit te renoveren, zorg je voor de stabiliteit ervan. Deze fase omvat het herstellen van het oude dakgebinte of plaatsen van een nieuw dakgebinte. Met het oog op energiebesparingen is ook een performante isolatie essentieel in een renovatie. Isolatie kan aan de buiten- of binnenzijde worden geplaatst, om de zolder bijvoorbeeld te isoleren zodat ook deze ruimte als leefruimte kan worden benut, bijvoorbeeld. Ook vervangen van het zinkwerk en de dakbedekking maakt deel uit van een dakrenovatie, afhankelijk van jouw materiaalkeuze (leien, pannen, zink, EPDM, etc.).
Gevelisolatie 
Om warmteverliezen te voorkomen, kan je isolatie plaatsen op jouw buitengevel en het esthetisch aspect afwerken met een bekleding in hout of PVC, een pleisterlaag of crépis.
Vloer- en muurisolatie
Indien je de buitengevel van je woning of kantoorgebouw wenst te behouden, dan kan je ervoor opteren om de muren en binnenvloeren te isoleren om te zorgen voor een optimaal comfort en je verwarmingsfacturen te beperken.
Vloerbekledingen
Er wordt een chape over de vloeren gegoten. Zodra deze droog is, wordt deze bekleed met het door jou gekozen materiaal (beton, vinyl, parket of tegels).
Afwerking
Tijdens deze fase worden de verfwerken en de binneninrichting uitgevoerd om je project tot in de puntjes af te werken.
Plaatsen van de keuken
Een professionele keukenbouwer zorgt voor de montage van de op maat vervaardigde keukenmeubelen en plaatst de geïntegreerde huishoudtoestellen.
Aanleg van buitenruimtes
Dit vormt de eindfase van jouw renovatie. Deze omvat alle mogelijke buitenwerken. Denk maar aan de aanleg van toegangswegen, het plaatsen van beplantingen, de aanleg van terrassen in hout of in beton, etc. Ook het optrekken van steunmuren, de aanleg van parkeerzones en tenslotte graven van het zwembad, behoren tot de mogelijkheden.

Renovatieplannen? Neem contact met ons op!

Je wil meer informatie over onze diensten of over ons bedrijf? Je wil graag een volledig renovatiebestek ontvangen? Neem rechtstreeks contact met ons op! Dit kan schriftelijk of telefonisch.